Siderlov avvist av Stortinget

Stortinget vende i går tommelen ned for liberalisering av alkohollova i favør av siderbøndene.