Stortinget får fem visepresidenter

Når Stortinget møtes etter valget, skal det velge en stortingspresident og hele fem visepresidenter. Årsaken er at Odelstinget og Lagtinget forsvinner fra 1. oktober og lovsaker vil bli behandlet av et samlet storting.