Vil legge ned Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet bør legges ned, mener Høyres kvinnepolitiske leder Linda Cathrine Hofstad og nestleder Sunniva Flakstad Ihle i Unge Høyre.