Vurderer nye influensavaksiner

Norge vurderer å kjøpe inn et nytt lager av vaksiner som et ledd i beredskapen mot en influensapandemi.