Viser frem elitesoldater

For å unngå unødige spekulasjoner om Forsvarets «hemmelige krigere» har forsvarssjef Sverre Diesen valgt å lette litt på sløret.