Ber Huitfeldt utvide foreldrepermisjonen

Styreleder Mildrid Søbstad i Aps kvinnenettverk stoler på at den nye barneministeren vil utvide foreldrepermisjonen og sørge for at fedrene får mer tid til barna.