Norge skal lede an på vindkraft til havs

Vindparker til havs kan gjøre Norge til europeisk senter for klimavennlig energi. Et bergensselskap kan bli ledende i utivklingen.