Vegard Martinsen ny leder i Det Liberale Folkepartiet

Vegard Martinsen ble i helgen valgt til ny leder i Det Liberale Folkeparti (DLF).