Nekter å synge for kvinnelig prest

Begge sangkorene i Øksnes kirke i Vesterålen nekter å synge i kirken, så lenge gudstjenesten ledes av en kvinnelig prest.