Skal finne andre mulige kreftfarlige laboratorier

Det medisinske ekspertutvalget som skal granske kreftforekomstene hos studenter og ansatte ved Rosenborg-laboratoriene, skal se om det finnes kreftfarlige laboratorier ved andre universiteter og høyskoler i landet.