Henlegger barnevernsdødsfall

Politiet har henlagt saken mot Oslo kommune etter at en 16 år gammel jente døde i barnevernets varetekt i februar i fjor.