Dårlig smittevernberedskap på Flesland

Smittevernberedskap på Flesland og ved Gardermoen er for dårlig, mener Statens Helsetilsyn. Over et år etter at forholdene ble påpekt, er ting ikke kommet på stell på Flesland.