En av ti nordmenn mottar uføretrygd

Aldri før har så mange mennesker i yrkesaktiv alder vært trygdet som nå. Det plasserer Norge på verdenstoppen i antall trygdemottakere.