Vil skyte sogne-bjørnen

Mattilsynet meiner det bør bli gitt fellingsløyve på bjørnen i Sogn og Fjordane. Tilsynet er sterkt uroa over rovdyrutviklinga på heile Vestlandet.