Konkurransetilsynet anker SAS-dommen

Konkurransetilsynet har bestemt seg for å anke dommen fra Oslo tingrett, der tilsynets vedtak om å gi SAS Braathens et gebyr på 20 millioner kroner ble opphevet.