Frp vil ha løst branngåten

Frps stortingsgruppe har engasjert seg i «Scandinavian Star»-saken, og vurderer å kreve ny etterforskning.