Tredobling av kreft blant menn på 50 år

Antall nye tilfeller av kreft blant menn er tredoblet siden 1955.