Sjekker forlis av Kongstinds søsterskip

Sjøfartsdirektoratet vil undersøke om det er likhetstrekk mellom forliset av lastebåten "Kongstind" og 16 tidligere forlis med søsterskip.