Sykepleierskoler holder ikke mål

Bare fire av 31 norske bachelorutdanninger i sykepleie tilfredsstiller kravene til kvalitet, viser en fersk rapport. I Bergen er ingen gode nok.