Fortsatt store ulikheter i levekår

Billingstad skolekrets i Asker har de beste levekårene her i landet, skal vi tro en ny måling fra Statistisk sentralbyrå (SSB).