Fem sikre sopper

Stol ikke på bestemors soppbok, er rådet fra ekspertene. Nå er rødskrubb borte fra listen over de sikre sortene.