Rådet krev full gransking

Landsrådet i Redningsselskapet krev ekstern gjennomgang av heile selskapet.