Etterforskes for sex med innsatte

En mannlig ansatt ved Skien fengsel i Telemark etterforskes for å ha hatt seksuell omgang med to kvinnelige fanger inne på cellene.