- Johnny er egentlig ikke sånn

Kameratene fra Stovner i Oslo sliter ennå med å fatte at familiefaren Johnny Thendrup ble en hardbarket raner. Thendrup fortsetter sin forklaring i retten i dag.