Filosofi som eget fag?

De nye læreplanene åpner for at filosofi kan etableres som et eget fag i skolen.