Ny rapport: Snus er kreftfremkallende

Sjokkonklusjon for dem som stumper røyker og begynner å snuse: Snus er kreftfremkallende og øker risikoen for å dø av hjerte-og karsykdommer.