Konkluderer om strålefare 15. januar

Gruppen som vurderer om stråling fra Forsvarets landbaserte radarstasjoner kan ha vært helseskadelig for de ansatte ved stasjonene, legger fram sin innstilling 15. januar, opplyser direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.