Hundrevis ringte Kirkens SOS julaften

Kirkens SOS krisetelefon mottok 700 henvendelser julaften, nær en dobling på to år.