Fortsatt fengslet

Nokas-tiltalte Dan Pettersen slipper ikke ut av varetekt i første omgang. Nå går han til lagmannsretten med kravet om å bli løslatt.