Barnevoldtekt straffes mildere

Høyesterett setter lavere straffer for voldtekt av barn enn retten gjør når samme forbrytelse begås mot en voksen kvinne.