Isfront før polaråret

Tre professorer retter meget sterke beskyldninger mot Forskningsrådet etter avslag på pengestøtte til et internasjonalt klimaprosjekt.