Sjøvann blir kraftkilde

Hydrogen har alle muligheter til å bli viktigste energibærer i Norge fra 2050.