Strømforbruket økte med 4 prosent i 2005

Strømforbruket i Norge økte med om lag 4 prosent i 2005. Samtidig ble forbruket av fyringsoljer kraftig redusert.