- Religionsfriheten må sikres

Religionsfriheten må sikres i Norge uansett hvordan det fremtidige forholdet blir mellom kirke og stat.