Snur opp ned på lesingen

Doktorgraden til Per Henning Uppstad kan endre på mye av det vi tror om lese- og skrivevansker.