Vil bli kirkeverge

Tidligere kirkestatsråd Valgerd Svarstad Haugland har søkt stillingen som kirkeverge i Oslo.