Økt våpenbruk i kriminelle miljøer

Stadig flere skyter for å drepe eller hevne seg, først og fremst blant kriminelle i innvandrermiljøer. Antallet beslaglagte våpen i Norge er seks ganger høyere enn for 25 år siden.