Flest krisetelefoner fra Hordaland

Innringere fra Hordaland topper telefonstatistikkene til Kirkens SOS. For første gang har man laget oversikt over hvilke fylker krisetelefonene kommer fra.