Frp fram på nok en måling

Fremskrittspartiet går klart fram på nok en meningsmåling og ser ut til å ha stabilisert seg med en oppslutning på i underkant av 30 prosent.