Vurderer grunnlovsfestet personvern

Fornyingsminister Heidi Grande Røys vil vurdere å grunnlovsfeste retten til personvern. En uavhengig personvernkommisjon får støtte på Stortinget.