Ble informert og advart

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen ble informert om kurdiske irakere uten lovlig opphold i Norge i et brev fra UDI-sjef Trygve G. Nordby den 20.oktober. Nordby kalte kurderne «en verkebyll».