Erik Solheim klar til valgkampen

Fredsmekler på Sri Lanka Erik Solheim har ikke tenkt å la stillingen sin i Utenriksdepartementet hindre ham i å delta i valgkampen.