• (1/2)
    STJÅLET I USA: Hvordan stjeler man tre svære Hummere i USA for så å smugle dem til Litauen? Disse ble beslaglagt på grensen i januar i fjor. Pris i Norge: Ca. 1,5 mill. per stykk.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ

Alt kan stjeles, alt kan smugles

Utenlandske bander stjeler som aldri før i Norge. En god del av tyvegodset dukker opp på markeder i Øst-Europa.