Alkohol kan kosta samfunnet 18 milliardar

Alkoholforbruket i Noreg kan kosta samfunnet så mykje som vel 18 milliardar kroner kvart år. Dei største kostnadene er knytta til sjukefråvêr og redusert arbeidskapasitet.