Best i klassen på EU-direktiver

Norge er ikke med på å lage EU-direktivene. Likevel er vi flinkest til å gjennomføre dem i praksis.