Eldre pensjonister trives best

Jo eldre folk er når de går ut av arbeidslivet og pensjonerer seg, jo mer positive er de til pensjonisttilværelsen, viser en ny nordisk undersøkelse.