Lettare for europeiske legar

Europeiske legar møter færre fordommar enn kollegaer frå ikkje-vestlege land.