Mannskap på Troll-feltet evakuert

107 personer ble lørdag evakuert fra boreriggen Songa Endurance på Troll-feltet i Nordsjøen etter en gasslekkasje.