— At Støre antyder at vi ikke vil jobbe, er direkte frekt. Vi er svært fleksible sånn som det er, sier forbundsleder Eli Gunhild By til NRK.

— Sykepleiere jobber dag, natt, helger og helligdager året gjennom. Vi stiller opp på ekstravakter når arbeidsgiver ber om det, sier By.

Hun får full støtte fra KrFs parlamentariske leder Hans Olav Syversen.

— Støre gir landets sykepleiere en real ørefik. Det fortjener ikke mennesker som hver dag legger ned en fenomenal innsats i norsk helsevesen.

— Jeg er forundret over han velger slike ord og går til direkte konfrontasjon. Det er mange rettigheter en arbeidstaker har som ikke er nedfelt i menneskerettighetene. Støre har åpenbart lagt diplomatspråket på hylla, sier Syversen.

- Neppe mot LO

KrF-leder Knut Arild Hareide følger opp kritikken fra sin partifelle:

— Støre ville neppe ha vært like tydelig dersom dette hadde gjeldt et LO-forbund, sier han.

Selv mener helseministeren at oppslaget i VG går lenger enn det er dekning for.

— VG spør om hvorvidt «det er en menneskerett å ikke jobbe oftere enn hver tredje helg». Svaret på det er selvfølgelig nei, skriver han i et tilsvar på avisens nettsider torsdag.

— Jeg har for øvrig aldri uttalt at det er «ingen menneskerett å ha fri to av tre helger», eller at det er «ingen menneskerett å jobbe bare hver tredje helg». Dette er VGs vinkling og omskrivning, fortsetter han.

Men opposisjonen slipper ikke helseministeren av kroken så lett.

— Når Venstre har tatt til orde for mer fleksibilitet og en viss oppmykning og modernisering av de rigide reguleringene av arbeidslivet, har Arbeiderpartiet tidligere stemplet dette som brutalisering. Jeg registrerer at Ap og Støre nå har snudd, sier nestleder i Venstre, Terje Breivik.

— Vi må være åpne for å bruke alternative turnusordninger, som nordsjøturnuser, også i helsevesenet for å møte både pasientenes behov, arbeidsgivers behov og arbeidstakers behov, sier Venstre-nestlederen, som understreker at dette må skje i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Kjemper for to frihelger

Det er det liten grunn til å tro at vil skje. Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By sier at hennes medlemmer veldig tydelig har uttrykt at de ikke vil jobbe oftere enn hver tredje helg.

Støres uttalelser kommer i forbindelse med striden om turnusarbeid på Akershus universitetssykehus på Lørenskog, Ahus. Sykepleierne nektet å godta ledelsens nye turnusplan, med inntil tre ekstra arbeidshelger i året, i tillegg til hver tredje helg i dagens ordning.

På et styremøte i Ahus onsdag avviste flertallet kravet fra sykepleierne om å trekke tilbake turnusdiktatet. Sykepleierforbundet har vedtatt at kravet om fri to av tre helger skal inn i tariffavtalen som et ubrytelig prinsipp. Dette har forbundet ikke fått gjennomslag for.

— I mine ti krav til sykehusene forventer jeg at sykehusene skal legge til rette for lengre åpningstider til beste for pasientene. Men samtidig har vi sagt at sykehusene må legge til rette for at flere kan jobbe fulltid på sykehusene. Jeg venter at de ansatte må utvise mer fleksibilitet i forhold til arbeidstider. De skal ikke pålegges å jobbe mer, men kanskje på andre tider enn de har gjort til nå, sier Jonas Gahr Støre til avisen. (©NTB)