Soyaimporten kommer hovedsakelig fra Brasil, og uten denne importen vil produksjonen av kylling og svin stanse opp i løpet av et par måneder. Det skaper bekymring for leveringssikkerheten hos norske landbruksaktører at firmaet som står bak importen, Denofa, har et brasiliansk soyafirma som hovedeier, skriver Aftenposten.

I 2010 ble det importert 409.000 tonn soyabønner.

— I framtida, med tydelige prognoser som sier at vi får et stadig mer anstrengt matmarked der vi trenger mer korn til menneskemat, er jeg ikke bekvem med at vi er så avhengig av soyaimport, sier Bjørn Mathisen i Norsk Landbruksrådgivning.

I landbruksmeldingen er det satt et mål om en økning i matproduksjonen på 30 prosent innen 2030. I verste fall kommer hele denne økningen til å avhenge av ytterligere import av fôr, noe som gjør oss veldig sårbare, sier Mathisen.

Et alternativ til soyaimport kan i framtiden ligge i utviklingen av norsk havbruk som leverer proteinrike alger og tang til husdyrfôr, sier han.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag, er også skeptisk til den dominerende importen, men mener det eneste alternativet i dag er å importere selve kjøttet fra andre land. Det er verre, mener han.

Bjørke mener kornproduksjon er sentralt og sier det vil være mulig å bruke mindre soya, og isteden mer raps og erter. Kornarealet er imidlertid i virkeligheten i ferd med å bygges ned. (©NTB)